سهرة مع خالد الهبر في Teatro Verdun الجمعة

 

سهرة مع خالد الهبر في Teatro Verdun الجمعة ١٤ أيلول
KHALED EL HABER live at Teatro Verdun, Friday september 14th, 2018
For Reservation Call 01-800003 / 70-692919